Even
voorstellenWelkom op de website van Bert Buis Kindertv.

Dé tv-studio van het Maastricht UMC+ die er speciaal is voor de kinderen die in het ziekenhuis verblijven. Voor hen en met hen maken we elke week een tv programma, dat Bert Buis KinderTV heet. Bert Buis betrekt de kinderen spelenderwijs bij het maken van een tv-programma en laat ze daardoor even vergeten dat ze ziek zijn en in welke situatie ze zich bevinden.

Korte historie

Bert Buis KinderTV is opgericht op 27 februari 1992. Het concept kindertelevisie is ontstaan uit een initiatief van Ria Bremer bij het Emma kinderziekenhuis te Amsterdam. Zij zag in dat de audiovisuele dienst die een medisch ondersteunende functie heeft, ook kan dienen als recreatief middel voor het kind dat in het ziekenhuis ligt. Hieruit is Emma KinderTV ontstaan, de eerste kinderstation. Zo heeft elk academisch ziekenhuis, tegenwoordig UMC een kinderstation, daar zij als UMC ook de audiovisuele faciliteiten ter beschikking heeft.

Hoe komt Bert Buis aan zijn naam?

Bert Buis KinderTV valt onder de Lokale Stichting, maar maakt ook onderdeel uit de afdeling communicatie van Maastricht UMC+. In de beginjaren, toen Bert pas geboren werd, heette het voormalige hoofd van de afdeling AudioVisuele dienst, waar onze Bert onder viel (we spreken dan over 1992) ook Bert, Bert Jongen wel te verstaan. Bert, die toen nog geen naam had moest een naam krijgen en warempel.... Bert is vernoemd naar oud-afdelingshoofd AV dienst, Bert Jongen. Omdat Bert filmpjes voor de TV ging maken, werd al duidelijk dat zijn achternaam "Buis" zou moeten zijn.... Van natuurlijk een beeldbuis. Daarbij klinkt de naam ook lekker in de mond met de twee B's. Zo heeft onze kleine vriend z'n naam gekregen: Bert Buis!